Caritas Jasło


    Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Kuchnia dla Ubogich
    Akcje charytatywne
    Index serwisu Caritas Jasło


  
Caritas Jasło
Caritas Okręg Jasło wita odwiedzających serwis internetowy !                         

   e-mail:  caritas.jaslo@wp.pl                                 ***          *****

adres:   38-200 Jasło, ul. Za Bursa 1a
tel.  013 446 56 01,   013 446 56 02

konto bankowe:   BS o/Jasło   48862710112001000042000001Dokumenty do pobrania w formacie *.doc   *.jpg   kliknij na link wybranego dokumentu prawym klawiszem myszy i zapisz element docelowy jako...

           Wniosek o przyjęcie do ZPO
           Oświadczenie
           Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
           Wywiad pielęgniarski 1
           Wywiad pielęgniarski 2
           Zaświadczenie lekarskie
           Karta oceny 1
           Karta oceny 2


Do dokumentacji prosimy dołączyć:
* Ksero kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji
   pacjenta;
* Ksero dowodu osobistego;
* Ksero legitymacji emeryta/rencisty;
* Aktualny odcinek renty lub emerytury;
* Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawno¶ci.Kuchnia dla Ubogich
We własnej siedzibie

11 listopada 2000 roku Kuchnia dla Ubogich wydała pierwszy posiłek w nowym pomieszczeniu przy ul. Za Bursą. Przygotowuje się tutaj codziennie 150 litrów posiłku, co stanowi około 300 porcji. W poniedziałki, piątki oraz w dni chłodne i mroźne przygotowuje się około 170 litrów posiłku. Również w wakacje dodatkowo przybywa około 30 dzieci w wieku szkolnym i ilość porcji jest zwiększona. Korzystający to głównie rodziny wielodzietne, ludzie samotni i będący w trudnej sytuacji życiowej - 95% to mieszkańcy Jasła. Na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc wydawanych jest około 250 paczek żywnościowych.

   

Powołanie oddziału Caritas w Jaśle w 1995r.

W październiku 1995 roku Ks.Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny specjalnym dekretem powołał jasielski oddział Caritas. Pierwszym zadaniem było otwarcie kuchni dla ubogich, co nastąpiło 31 grudnia 1995 roku. Pocątkowo korzystało z niej kilkadziesiąt osób, a po pół roku liczba wydawanych posiłków wzrosła do 250 dziennie. Korzystający z posiłków to głównie rodziny wielodzietne, osoby samotne i będące w trudnej sytuacji życiowej.
Od początku swej działalności jasielski oddział Caritas opiekuje się dziećmi, organizuje dla nich zimowiska, kolonie i wycieczki. Każdego roku dla dzieci przygotowywuje się 1200 paczek mikołajowych. Środki na ten cel pochodza z kwesty organizowanej na jasielskich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych.    


Powołanie Caritas Diecezji Rzeszowskiej i oddziału w Jaśle

12 maja 1992 r. Ks. bp Ordynariusz Kazimierz Górny powołał specjalnym dekretem diecezjalną CARITAS. Była to pierwsza agenda w nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. Dyrektorem został Ks. Stanisław Słowik.

Od pierwszych dni rozpoczęto posługę charytatywną na rzecz biednych i potrzebujących. Jak napisał Ks. bp E. Białogłowski na okolicznościowej jednodniówce z okazji jubileuszu - "gdy przybyło zajęć zostali włączeni w posługę charytatywną następni kapłani: Ks. W. Jagustyn i Ks. B. Janik, siostry Nazaretanki oraz pracownicy swieccy".

Przez 10 lat powstało wiele dzieł CARITAS szerzyły się struktury organizacyjne o nowe okręgi, powstało 190 Parafialnych Zespołów Charytatywnych, 98 szkolnych Kół CARITAS i 3 CARITAS Akademickie.    


 Wyświetlono: 1 do 3 wiadomosci z   3