Caritas Jasło


    Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Kuchnia dla Ubogich
    Akcje charytatywne
    Index serwisu Caritas Jasło


  
Caritas Jasło
Caritas Okręg Jasło wita odwiedzających serwis internetowy !                         

   e-mail:  caritas.jaslo@wp.pl                                 ***          *****

adres:   38-200 Jasło, ul. Za Bursa 1a
tel.  013 446 56 01,   013 446 56 02

konto bankowe:   BS o/Jasło   48862710112001000042000001Dokumenty do pobrania w formacie *.doc   *.jpg   kliknij na link wybranego dokumentu prawym klawiszem myszy i zapisz element docelowy jako...

           Wniosek o przyjęcie do ZPO
           Oświadczenie
           Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
           Wywiad pielęgniarski 1
           Wywiad pielęgniarski 2
           Zaświadczenie lekarskie
           Karta oceny 1
           Karta oceny 2


Do dokumentacji prosimy dołączyć:
* Ksero kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji
   pacjenta;
* Ksero dowodu osobistego;
* Ksero legitymacji emeryta/rencisty;
* Aktualny odcinek renty lub emerytury;
* Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawno¶ci.Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Przekazanie budynku dla Caritas w 1998r.

W październiku 1998 roku Urząd Rejonowy w Jaśle przekazał Caritas Dziecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło wymagajacy kapitalnego remontu budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Medycznych w Jaśle przy ul. Za Bursa, z przeznaczeniem na Centrum Charytatywne i Szpital Paliatywno - Opiekuńczy.


Budynek w grudniu 1998 roku
   

 Wyświetlono: 5 do 6 wiadomosci z   6   <-kolejne