Caritas Jasło


    Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Kuchnia dla Ubogich
    Akcje charytatywne
    Index serwisu Caritas Jasło


  
Caritas Jasło
Caritas Okręg Jasło wita odwiedzających serwis internetowy !                         

   e-mail:  caritas.jaslo@wp.pl                                 ***          *****

adres:   38-200 Jasło, ul. Za Bursa 1a
tel.  013 446 56 01,   013 446 56 02

konto bankowe:   BS o/Jasło   48862710112001000042000001Dokumenty do pobrania w formacie *.doc   *.jpg   kliknij na link wybranego dokumentu prawym klawiszem myszy i zapisz element docelowy jako...

           Wniosek o przyjęcie do ZPO
           Oświadczenie
           Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
           Wywiad pielęgniarski 1
           Wywiad pielęgniarski 2
           Zaświadczenie lekarskie
           Karta oceny 1
           Karta oceny 2


Do dokumentacji prosimy dołączyć:
* Ksero kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji
   pacjenta;
* Ksero dowodu osobistego;
* Ksero legitymacji emeryta/rencisty;
* Aktualny odcinek renty lub emerytury;
* Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawno¶ci.Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Być dobrym jak chleb


Zakład zapewnia całodobową kompleksową opiekę pielęgniarską i lekarską. Usprawniamy naszych chorych przez rehabilitację przyłóżkową oraz na sali gimnastycznej. Do zabiegów i ćwiczeń posiadamy nowoczesny sprzęt Viofor (pole magnetyczne) i hydromasaż perełkowy. Stosujemy również terapię zajeciową.

W naszym zakładzie przebywa obecnie 44 podopiecznych.
Aby zostać przyjętym do zakładu należy złożyć odpowiednie dokumenty:
- wniosek o przyjecie do zakładu
- zaświadczenie lekarskie
- wywiad pielegniarski
- karta kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń w ZPO
- oświadczenie pacjenta
- decyzja ZUS lub KRUS o przynaniu świadczeń emerytalnych lub rentowych (o ile pacjent takie posiada)
- zaświadczenie lekarza psychiatry (jeżeli jest rozpoznana choroba psychiczna).    

Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

   

Ojciec św. Jan Paweł II podejmuje gości z Jasła

W dniu 20 listopada 2000 roku delegacja władz samorządowych wręczyła Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II komplet dokumentów poświadczających nadanie mu Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jasła. Papież przyjął całą 47-osobową grupę pielgrzymów na prywatnej audiencji. W uroczystym adresie wręczonym Ojcu św. napisano między innymi:

W Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa pragniemy ofiarować Jego Świątobliwości swoje modlitwy, serca i wysiłki. Przynosimy Ci również Umiłowany Ojcze Święty specjalny dar. Wysiłkiem całej społeczności naszego miasta powstało Centrum Charytatywne, w którym mieści się Hospicjum oraz Kuchnia dla Ubogich. Powstanie w Jaśle Centrum Charytatywnego imienia Jana Pawła II jest urzeczywistnieniem tak ważnej dla Ojca Świętego miłości bliźniego i otwarcia się na drugiego człowieka.Racz Jego Świątobliwość łaskawie przyjąć te dary, a tym samym zachować w swojej pamięci szczerze oddanych Ci Jaślan.

Ksiądz Marian Putyra, dyrektor jasielskiego Caritas ofiarował Ojcu Świętemu album ze zdjęciami z uroczystego poświęcenia Centrum Charytatywnego.


17 stycznia 2001 roku przyjęto pierwszych pacjentów do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.    

Rok 2000 Jubileuszowy

Rada Miasta w budżecie na rok 2000 przeznaczyła kwotę 85.000 zł.
Budowę kotłowni olejowo-gazowej dofinansował WFOŚ w Rzeszowie.
Firma Nowy Styl z Krosna przekazała produkowany przez siebie sprzęt, oraz znacznie wsparła finansowo.
Za pośrednictwem Stowarzyszenia "Z pomocą Rodzinie" otrzymano ze Szwecji łóżka i sprzęt dla niepełnosprawnych.
Bank Handlowy zadeklarował środki na zakup sprzętu medycznego.
Pomocy udzieliły też jasielskie firmy: Rafineria, Gamrat oraz PNiG.
II Bal Charytatywny przyniósł dochód w kwocie 121.500 zł.

Zgromadzone dzięki życzliwości wielu osób środki finansowe pozwoliły na kontynuowanie prac remontowo - adaptacyjnych, które zakończono pod koniec września 2000 roku.
Wartość kosztorysowa prac wynosiła 2.300.00 zł. Aby zminimalizować koszty, prace prowadzone były systemem gospodarczym i zamknęły sie kwotą 990.000 zł.W dniu 3 października 2000 roku Ks.Biskup Kzimierz Górny ordynariusz rzeszowski poświęcił Centrum Charytatywne im Jana Pawła II w Jaśle.    

Pozyskiwanie środków na remontBal charytatywny
  

Po przejęciu budynku Caritas o. Jasło zwrócił się do Rady Miasta Jasła z wnioskiem o ujęcie w budżecie na rok 1999 środków z przeznaczeniem na adaptację budynku. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Przeznaczono 100.000 zł na ten cel. W styczniu 1999 roku grupa osób zaangażowała się w organizacje pierwszego w powojennej historii Jasła Balu Charytatywnego.
Uzyskano kwotę 84.500 zł, która w całości zasiliła konto Centrum Charytatywnego. Dzięki środkom uzyskanym z Urzędu Miasta i balu wykonano: zmianę więźby i pokrycia dachowego, przebudowe pomieszczeń budynku, ogrodzenie terenu.

Pod koniec 1999 roku dzięki staraniom Wicemarszałka Sejmu RP Stanisława Zająca uzyskano:
- z fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej dotacje w kwocie 300.000 zł
- z PZU Życie - 50.000 zł na zakup windy
- z Poczty Polskiej - 10.000 zł na prace remontowe.

   

 Wyświetlono: 1   do   5 wiadomości z   6    poprzednie->